Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdo je správce?

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu – fyzická osoba Tomáš Procházka se sídlem Křížová 1018, Praha – Východ, 25168, IČ: 75289482 (dále jako „provozovatel“) zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako provozovatel jsem správce vašich osobních údajů a splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožním vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením k odběru e-mailových newsletterů či stažením elektronických publikací či jejich ukázek a dalších našich elektronických materiálů poskytnutých v rámci webu Vietnamisa.cz. Provozovatel bude zpracovávat váš e‐mail, někdy také křestní jméno a příjmení.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání informací z oblastí blízkých tématice webu Vietnamisa.cz, tedy zejména cestování, Vietnam a také včetně informací o nových článcích na jmenovaném webu či promo akcí souvisejících s produkty na webu Vietnamisa.cz. Rozsah zpracování osobních údajů je důležitý také pro následující činnosti

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu rozesílání marketingového newsletteru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup Provozovatel a jeho kolegové, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit vaše práva a vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou techničtí a marketingoví pomocníci. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Provozovatele můžete kontaktovat na emailu: tomas@vietnamisa.cz. Provozovatel je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům, ale pravděpodobně to dělat nebude.

Vaše práva a naše povinnosti související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat provozovateli. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem e-mailového marketingu, provozovatel osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Předchozí tři věty říkají zhruba totéž. Nicméně pokud osobní údaje provozovateli neposkytnete, nebude vám moci posílat úžasné newslettery. Je zcela na vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

V případě, že s vašimi osobními údaji přijde do styku další osoba z řad našich spolupracovníků, tak je vázáná dohodou o mlčenlivosti i v budoucnosti po skončení případně spolupráce.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout  mnohem lepší služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018