Počasí ve Vietnamu – od severu k jihu po celý rok

Vietnam je asi 2 000 km dlouhá, místy však jen 70 km široká, značně hornatá země na východním pobřeží poloostrova Zadní Indie. Plánujete jej navštívit? Počítejte s velmi různorodými přírodními i klimatickými podmínkami, se kterými se zde setkáte v závislosti na konkrétním místě i roční době. Pokud si nejste jisti, kdy se do Vietnamu vydat, tak doporučuji zakoupení mého průvodce, kde se počasí věnuji podrobněji či si nechte ode mě zpracovat itinerář cesty.

Monzuny

Jaké má tedy Vietnam klima? Většina země se vyznačuje tropickým monzunovým podnebím, teplotní rozdíly mezi zimou a létem se zde snižují od severu, který leží v subtropickém podnebném pásu, k typicky tropickému jihu. Počasí ve Vietnamu je nejvíce ovlivněno dvěma monzunovými obdobími. Od března do září přichází horký jihozápadní monzun, který ovlivňuje zejména deltu Mekongu na jihu země a celé jižní pobřeží až po město Danang ve středním Vietnamu. Od října do března má Vietnam počasí ovlivněno monzunem severovýchodním, který přináší chladno do celé severní oblasti země a podél pobřeží až po Hué.

Teplota ve Vietnamu

Na většině území Vietnamu je po celý rok teplo a vlhko, pouze na severu je zima relativně chladná. Za obecně nejchladnější měsíce zde lze považovat prosinec a leden, kdy je počasí charakteristické zejména hustými mlhami. Průměrně nejvyšší teploty vzduchu jsou ve Vietnamu v dubnu až červenci, kdy dosahují 32 až 34 stupňů, průměrná teplota vody je nejvyšší od května do září s hodnotou 27 stupňů Celsia. Vzhledem k rozdílnosti klimatu na jihu a severu země jsou však průměry nic neříkající hodnotou.

Srážky

Na jihu země přináší většinu srážek jihozápadní monzun, na severu zase monzun severovýchodní. V průměru jich spadne 1 500 – 2 000 mm, na horách, které se rozkládají zejména v centrální části země, až kolem 3 000 mm. Od května do října zažívá severní Vietnam období dešťů, kdy spadne nejvíce srážek, nejdeštivějším měsícem v roce je zde srpen. V centrálním Vietnamu trvá období dešťů od srpna do prosince, v září a říjnu se zde objevují tajfuny, které přinášejí nejvíce srážek a často také následné záplavy. Období dešťů v jižním Vietnamu trvá od května do října a za nejdeštivější měsíc lze považovat květen.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Rozdílné podmínky na jihu a severu

Pro názornost toho, jaké má Vietnam podnebí rozdílné na jihu a severu země, si můžeme uvést průměrné hodnoty teplot a úhrny ročních srážek v Hanoji na severu a Ho Či Minově Městě (dřívějším Saigonu) na jihu země. Rozdíl nadmořských výšek je zde minimální, Hanoj leží ve výšce 16 m nad mořem, Ho Či Minovo Město 9 m nad mořem. Průměrná teplota v lednu dosahuje však v Hanoji pouhých 17,1 stupňů Celsia, v Ho Či Minově Městě je to naopak příjemných 26,3 stupňů, méně rozdílné jsou teploty v letních měsících, kdy na severu v Hanoji je průměrná teplota v červnu 29,3 stupňů, na jihu v Ho Či Minově Městě jen o něco méně – 28,9 stupňů Celsia. Roční úhrny srážek pak činí v Hanoji 1 830 mm, v Ho Či Minově Městě 1 975 mm.

Aktuální počasí

Ačkoliv Vietnam není právě v centru zájmu českých cestovatelů, přece jen stále více lidí objevuje, jak krásná země, bohatá na přírodní krásy, s dlouhou a pohnutou historií a velkým kulturním dědictvím, to je. Jaké aktuální počasí Vietnam nabídne v konkrétním měsíci a kam se kdy vyplatí při návštěvě této krásné a pro Středoevropana exotické země zamířit?

13JPG

Leden

S přihlédnutím k panujícímu počasí ve Vietnamu je leden ideálním měsícem pro návštěvu jižní části země, kde vládnou příjemné, pro Středoevropany vysloveně letní teploty, zatímco sever je sužován chladem, mlhou a plískanicemi – klima připomínající český podzim, a centrální část země se ještě vzpamatovává z právě ukončeného období dešťů.  Zajeďte se podívat do Ho Či Minova Města. Toto dřívější hlavní a doposud největší město Vietnamské republiky bývá známé také pod svým dřívějším názvem Saigon. A ačkoliv status hlavního města přebrala severní Hanoj, Ho Či Minovo město zůstává srdcem i duší Vietnamu. Typická pro něj je živá atmosféra ve všech ulicích, které jsou lemovány krámky, tržišti, obchody a obchůdky, pouličními kavárnami a promenádami, kde společenští Vietnamci sdílejí své každodenní radosti.

Únor

V měsíci únoru začíná v jižní – tropické části země letní období s velmi vysokými teplotami. Mnohem příjemnější je v této době pobyt v severní části země, přestože počasí je zde ovlivňováno severovýchodním monzunem, který přináší chladnější vzduch a občasné deště. Toto období se vysloveně doporučuje, jako nejvhodnější doba k návštěvě národního parku Cuc Phuong, což je jedna z posledních rezervací tropického pralesa na Zemi. Nachází se v severo-centrální části Vietnamu, asi 120 km jihozápadně od Hanoje. Jde o nejstarší vietnamský národní park založený již roku 1962. Žijí zde mnohá zvířata a rostliny, které se nevyskytují už nikde jinde na světě, a přístupná je také celá řada jeskyní, v nichž se dodnes nacházejí vzácné prehistorické artefakty. V okolních vesničkách ukrytých v lesním podrostu se naskýtá příchozím nevídaný pohled na místní obyvatele a jejich domky postavené na kůlech.

Březen

Pomalu se zvyšující teploty na jihu země často přesahující 35 stupňů Celsia nemusí být pro návštěvníky vysloveně příjemné. Březen tedy patří k jednomu z ideálních měsíců pro návštěvu severního nebo centrálního Vietnamu. Např. průměrné teploty na severu země v Hanoji se pohybují okolo 20 stupňů. K nezapomenutelným zážitkům při návštěvě této části země bude patřit pro každého turistu výlet do zátoky Ha Long. Ta proslula především svými třemi tisíci vápencových ostrůvků, které náhodně vystupují z moře. Největším z nich je ostrov Cat Ba, který je celý národním parkem a na jehož území dodnes žijí rybáři se svými rodinami tradičním způsobem života v tzv. plovoucích vesnicích. Zátoka Ha Long patří od roku 2011 k sedmi přírodním divům světa a v roce 1994 byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Duben

Měsíc duben patří rovněž k těm pro návštěvu Vietnamu optimálním. Přestože na jihu panují vysoké denní teploty většinou mezi 30 – 35 stupni, v severní části země se teplotní průměr pohybuje kolem 24 stupňů Celsia. Než vypukne období tropických bouří, navštivte, zajímáte-li se o vojenskou historii, město Danang v centrálním Vietnamu. Naleznete zde nejen jeden z nejrozsáhlejších vojenských hřbitovů na světě, ale celé okolí města je poseto stovkami tisíc hrobů. Samo město bylo v průběhu Vietnamské války zcela zničeno a poté znovu vybudováno. Prohlédnout si zde dnes můžete Ho Či Minovo vojenské muzeum, rozbité americké tanky, ale i zajímavou buddhistickou pagodu.

Květen

Zatímco v květnu již začíná sužovat severní i jižní Vietnam období dešťů, v jeho centrální části jsou podmínky pro návštěvu ideální. Při pobřeží zde počítejte s teplotami 22 – 35 stupňů, v noci a v horách však s podstatně nižšími. Navštivte např. přímořské letovisko Nha Trang a jeho palmami lemované písečné pláže. Jen dva kilometry od něj na žulovém kopečku na levém břehu řeky Cai narazíte na významnou historickou památku – Čamské věže. Byly postaveny mezi 7. a 12. stoletím na místě, které již od 2. stol. sloužilo k hinduistickým obřadům, a dodnes sem přicházejí se pomodlit a přinést oběti vietnamští i čínští buddhisté.

Červen

Měsíc červen je celkově nejteplejším měsícem v zemi, kdy průměrné teploty na jihu země vysoce překračují 30 stupňů, a vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 80%. Příznivější klimatické podmínky panují ve středu a na severu země. Navštivte v tomto období např. město Hué ve středním Vietnamu, které bylo od počátku 19. století až do konce 2. světové války sídelním městem poslední vietnamské královské dynastie Nguyen. Z doby panování této dynastie pochází množství zdejších architektonických památek, např. zbytky královské pevnosti, velkolepé královské hrobky nebo Oltář nebes. Až do 17. století sahá historie místní pagody Thien Mu. Město bylo, jako jedna z prvních vietnamských lokalit vůbec, zařazeno na Seznam světového dědictví UNESCO již v roce 1993.

26JPG

Červenec

V červenci na jihu Vietnamu nadále panují vedra a na pobřeží severní a centrální části země se začínají objevovat tropické bouře s tropickými lijáky a vichry, které často přecházejí až do tajfunů. Při návštěvě země v tomto období je tedy vhodné setrvat ve vnitrozemí na severu. Navštívit proto můžete např. město Sapa na severozápadě země nedaleko čínských hranic. Turisty je vyhledáváno zejména proto, že v jeho nejbližším okolí sídlí řada horských kmenů, jejichž příslušníci přicházejí do města za obchodem. Avšak i sama okolní krajina skýtá nezapomenutelný pohled na kaskádovitě uspořádaná rýžová políčka, která se rozkládají na všech svazích tyčících se nad údolním městem.

Srpen

V srpnu nenabízí Vietnam počasí pro návštěvu země právě nejpříhodnější, v podstatě na celém území trvá období dešťů. Jedná se většinou o časté krátké a vydatné přeháňky, celodenní deště jsou i v tomto období spíše výjimkou. Turistu ze střední Evropy potrápí mnohem více vysoká vlhkost vzduchu. Máte-li sportovního ducha, zamiřte v tomto období do centrálního Vietnamu, jehož středem se táhne pohoří Truong Son a vydejte se na putování po obtížně přístupných horách u hranic Vietnamu s Laosem a Kambodžou, kde se jehličnaté porosty střídají s tropickými lesy a travnatými náhorními plošinami. Vyšší nadmořské výšky učiní zdejší klima mnohem přijatelnějším. Zajímavým tipem na výlety je celý systém komunikací známý jako tzv. Ho Či Minova stezka, která sloužila k zásobování podzemního hnutí i jednotek Vietnamské lidové armády během války ve Vietnamu.

Září

V měsíci září rozhodně nelze doporučit návštěvu centrálního Vietnamu, neboť zde v tomto období dochází k častým větrným bouřím, tajfunům a záplavám. Navštívíte-li však hlavní město Vietnamu Hanoj, uchvátí vás směsice moderny a historie, západních i východních kulturních vlivů. Zvláště patrný je staletí přetrvávající vliv čínské kultury. Srdcem Hanoje je tzv. Stará čtvrť, kde mohou návštěvníci navštívit celou řadu muzeí, chrámů a památníků. Zajímavým skvostem je Chrám literatury – místo původně zasvěcené mudrci Konfuciovi a zároveň první vietnamská univerzita, které dnes patří k jednomu z nejatraktivnějších turistických míst hlavního města Vietnamu.

Říjen

Návštěvu Vietnamu v tomto měsíci lze jen doporučit. V severní i jižní části země se období dešťů chýlí ke konci, upadá vliv severozápadního monzunu, který do země přináší horko a přeháňky. Zatímco v centrální části země zuří časté bouře a hrozí záplavy, na jihu panuje počasí s teplotami okolo 30 stupňů Celsia, na severu pak okolo 27 stupňů. I zde se však mohou na pobřeží objevit občasné bouře s vichry a prudkými lijáky. Zamiřte na výlet např. do rozsáhlých krápníkových jeskyní Phong Nha, které jsou v celém Vietnamu největší a nejkrásnější. Nacházejí se na pomezí severního a středního Vietnamu severozápadně od Dong Hoi. V roce 2000 byl tento podzemní jeskynní systém zařazen na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Vzhledem k objevům stále nových prostor je možné, že se jedná o největší jeskynní systém na světě vůbec. Pozoruhodný je však zejména obrovským množstvím krápníků – stalaktitů i stalagmitů. Návštěvu tohoto přírodního skvostu však příliš neodkládejte, koncem roku se často rozvodňuje blízká řeka, v důsledku čehož bývají jeskyně pro veřejnost uzavřeny.

Listopad

Na severu již typicky zimní měsíc, v centrální části stále panuje období dešťů a větrné bouře, proto je záhodno přidržet se teplého jihu, přestože zde teploty mnohdy vystupují až k 35 stupňům. Navštivte např. jednu z nejvyhlášenějších vietnamských památek – pagodu Nefritového císaře v Ho Či Minově městě. Je to jedna z nejpestřejších pagod naplněná sochami fantastických nadpřirozených bytostí, kterou dal postavit roku 1909 Kantonský svaz.

Prosinec

Prosinec bývá ve Vietnamu celkově nejchladnějším měsícem roku. Turista, který se v této době vypraví do severního Vietnamu, bude zřejmě překvapen. Vzhledem k tomu, jaké má Vietnam klima, nejsou místní obyvatelé na chladnější počasí příliš adaptováni. Při teplotách, které Středoevropan zvládne jen ve svetru a lehké bundičce, zde potkáte venku děti i dospělé v zimních kombinézách. A klesne-li teplota netypicky až na kritickou hodnotu pouhých 8 stupňů, zůstanou zavřeny všechny instituce – podniky, školy, úřady…, a Vietnamci nebudou vůbec vycházet ven. Navštivte proto raději jižní oblasti, kde se při teplotách okolo 30 stupňů můžete v deltě Mekongu vyhřívat na nádherných plážích v okolí historického města Ha Tien nedaleko kambodžských hranic. Celá oblast je pověstná produkcí mořských plodů, černého pepře a želvoviny a jako zajímavost lze doporučit např. návštěvu jeskynní pagody – podzemního buddhistického chrámu Phu Dung.

Ideální dovolená

Jako nejvhodnější se pro návštěvu Vietnamu doporučuje evropským turistům měsíc květen, kdy v zemi panuje klima, které je možno označit jako jaro, počasí není příliš horké a kvete většina vegetace. Velmi příhodné jsou pak rovněž termíny v březnu, dubnu a říjnu. 

Chci koupit průvodce Vietnamem

Napište komentář: