Vietnamská abeceda

V současné době tvoří vietnamskou abecedu 29 znaků, ale vietnamština má více hlásek než má latinská abeceda písmen. Z tohoto důvodu se používají ještě různá diakritická znaménka u samohlásek pro označení tónů.

Odlišnosti a zajímavosti

Výslovnost některých vietnamských hlásek je velmi podobná hláskám českým. Vietnamština je tonálním jazykem. Proto když Vietnamci mluví, melodicky mění výslovnost slabiky, a tak odlišují slova se stejnými hláskami, ale jiným významem. V dnešní spisovné vietnamštině se používá šest tónů, ale naučit se je odlišovat bývá pro cizince většinou velmi obtížné a časově náročné.

Pokud vietnamsky mluvíte na pokročilejší úrovni, tak při dorozumívání s obyvateli z různých koutů Vietnamu se můžete setkat s určitými odlišnostmi. Vietnamština má totiž tři hlavní dialekty (severní, střední, jižní) a každý z nich má jiný počet tónů a existují rozdíly při vyslovování určitých hlásek.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Napište komentář: