Hedvábná stezka – seznamte se s dávným kusem slavné vietnamské historie

Přiznejme si ihned na začátku, že označení Hedvábná stezka je matoucí a nepravdivé. Jednak se v historickém kontextu v žádném případě nemohlo jednat o stezku, pravdivější by byl jednoznačně výraz cesta. A zejména – nikoliv cesta, ale cesty, neboť šlo o celý propracovaný systém komunikací, po kterém bylo přepravováno zboží z dálného Východu do Evropy a zpět.

Kdy, odkud a kam

Její historie sahá až před začátek našeho letopočtu a udržela se v chodu po řadu století, kdy zažila vzestupy i pády. Putovaly po ní karavany převážející zboží z daleké Číny k nedočkavým bohatým zákazníkům po celé Evropě. Zvláště žádaným artiklem se stalo čínské hedvábí, po kterém obchodní cesta získala i dodnes používané jméno. Vietnam, jehož dnešní území po dlouhou dobu spadalo pod čínskou nadvládu, patřil rovněž k zemím, přes které se expandovalo nejen zboží, ale i filozofické a náboženské názory a vzdělanost z východu na západ i opačným směrem. Putování karavan za obchodem s sebou neslo rovněž kulturní osvětu pro obyvatele obou částí světa, které cesta spojovala.

Všechno má svůj konec

Zásadní a smrtelnou ránu těmto obchodním i kulturním transakcím učinila expanze Turků ve 14. století, kteří obsadili značnou část Asie i Evropy a začali probíhající obchody kontrolovat. Nejenže se tak staly méně výhodnými, ale dobytím značné části čínské říše došlo také k vyzrazení mnoha do té doby utajovaných technologií a výrobních postupů. Vietnam ještě nějakou dobu těžil ze své velmi výhodné pozice, jeho přístavy v Jihočínském moři bývaly využívány jako překladiště na jižní trase hedvábné stezky, ale slavné dny putování obchodních karavan již byly sečteny.

Hedvábná stezka dnes

V současnosti je Hedvábná stezka již jen kusem slavné historie. Při návštěvě Vietnamu je však možné projet si její trasu na území země a alespoň na chvíli a v duchu se tak přiblížit dávným poutníkům, kteří kdysi absolvovali mnoho tisíc kilometrů dlouhou cestu trvající celá léta.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Napište komentář: