Vietnamská demokratická republika – seznamte se, prosím

Vietnamská demokratická republika byla státem s velice krátkou historií. Její nezávislost byla vyhlášena po ukončení druhé světové války 2. září 1945. Rozkládala se na území severního Vietnamu. Hlavním městem byla Hanoj. O její vznik se zasloužil vlastenec a komunista Ho Či Min, který tak učinil první krok ke vzniku samostatného vietnamského státu bez nadvlády Francouzů, kteří si území Vietnamu nárokovali již od daleké historie.

Těžké začátky

Myšlenku na samostatný vietnamský stát počal Ho Či Min přeměňovat ve skutečnost již v roce 1940, kdy začal v Číně organizovat vojenské jednotky Vietminh, se kterými v roce 1945, po kapitulaci Japonska, vstoupil do Hanoje. Přestože Postupimská konference svěřila správu nad územím Vietnamu do britských rukou a posléze byla převedena zpět Francouzům, jednotky Vietminhu kontrolovaly území severní části země a nebyly ochotny se jej vzdát. Postavily se Francouzům otevřeně na odpor, donutily abdikovat posledního císaře a Ho Či Min vyhlásil na celém území Vietnamu nezávislou Vietnamskou demokratickou republiku.

Válečné roky

Ač se Francouzi snažili obnovit svou koloniální nadvládu, Ho Či Minovo snažení bylo korunováno úspěchem, když v roce 1950 samostatnost Vietnamské demokratické republiky uznala Čína a SSSR a v roce 1953 porazily jeho jednotky francouzské vojsko u Dien Bien Phu. Na následující mírové konferenci v Ženevě byly podepsány dohody, podle kterých byl Vietnam rozdělen podél 17. rovnoběžky na severní Vietnamskou demokratickou republiku s prezidentem Ho Či Minem a jižní část pod vládou císaře, po jehož svržení byla vyhlášena Vietnamská republika.

Sjednocení

Mír však v zemi nenastal, komunistická vláda severního Vietnamu se i nadále snažila o ovládnutí celého území, což se jí přes vojenskou intervenci USA podařilo v roce 1976, čímž končí krátká historie Vietnamské demokratické republiky a na celém území je vyhlášena jednotná Vietnamská socialistická republika.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Napište komentář: