Severní Vietnam – země krásná, hrdá a nepokořená

Máte-li duši poety, pak vězte, že severní Vietnam je místem, na kterém si Bůh dal záležet. Rozlehlá rovina v okolí delty Rudé řeky i majestátní pohoří vypínající se strmě k nebesům v okolí města Sapa nedaleko čínských hranic, vše v dokonalém souladu. A lidé, pracovití a hrdí na svou zem, vědomi si toho, že jsou potomky národa Vietů, který osídlil tuto zem již téměř tři tisíce let před naším letopočtem a zůstal zde dodnes.

Město, kde se snoubí moderna s historií

Zahraniční návštěvníky severního Vietnamu přivítá město Hanoj s otevřenou náručí. Ač do rozlohy i počtu obyvatel až druhá největší po Ho Či Minově Městě na jihu země, rozhodně je městem krásným a zároveň městem s mnohem delší a bohatší kulturní historií, která sahá až do počátku 11. století. Téměř po celou dobu své existence byla Hanoj zároveň přirozeným centrem i hlavním městem státního útvaru, jehož podoba, velikost i vládcové se v průběhu času měnili – jen Hanoj zůstala – jako vznešená připomínka historie, na kterou může být národ pyšný. V současnosti se město překotně rozvíjí, buduje se nová a moderní infrastruktura, hotely, bylo zmodernizováno letiště a počítá se se stavbou nového.

34JPG

Významné hanojské památky

V průběhu tisícileté historie zažila Hanoj vzestupy i pády a každé období lidských dějin zde zanechalo svou stopu. Město je hustě protkáno kulturními památkami ze všech časových úseků. Už z 11. století pochází světoznámý Chrám literatury a známá pagoda Na jednom sloupu (chua mot cot). Ze století 12. pak pochází Thang Longské královské město, ze kterého se bohužel do dnešních dnů zachovalo jen málo, přesto byla tato jedinečná královská pevnost poblíž Hanoje v roce 2010 zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO a stále zde probíhají archeologické výzkumy, které přinášejí bohaté výsledky. I Francouzi ve městě jako památku na svou dlouhou okupaci zanechali honosné stavby – národní banku, prezidentský palác, hanojskou operu, katedrálu svatého Josefa…

Severní Vietnam není jen Hanoj

Přestože jen návštěva Hanoje dokáže turistu upoutat a okouzlit natolik, aby zde strávil všechen svůj vyměřený čas, v severním Vietnamu existují i další místa, která stojí za zhlédnutí. Ještě jedno severo-vietnamské místo je na seznamu Světového dědictví UNESCO, a to královská pevnost dynastie Ho v provincii Thanh Hoa, která byla vybudována ve 14. století jako nové královské sídlo. Na přelomu 14. a 15. století se pak toto místo na krátkých 10 let stalo i hlavním městem vietnamské říše. Uvnitř pevnosti se dodnes zachovaly ruiny původního paláce.

Zázrak přírody nebo hříčka bohů?

Přírodní krásy severního Vietnamu jsou pak natolik uchvacující, až se tají dech. Počínaje nedotčenou panenskou přírodou pohoří Hoang Lien, kde dodnes sídlí horské kmeny, s jejichž příslušníky se můžete setkat na trzích například v Sapě, přes kaskádovitě uspořádaná rýžová políčka šplhající se po strmých svazích až do nebes, až k lákadlu největšímu – zátoce Ha Long – kde pochopíte, že jste se ocitli v pohádce. Legenda tvrdí, že podobu tomuto kousku země dal drak, který zde sestoupil z nebe do řeky. Vápencová skaliska svévolně rozsypaná do mořských vln vytvářejí na 3 000 ostrůvků s nespočtem jeskynních prostor a řadou krápníkových útvarů. Celá zátoka náleží k přírodnímu bohatství UNESCA. Mimo ni pak na území severního Vietnamu leží ještě dva další národní parky.

Jedinečný, neporovnatelný a nezapomenutelný

Přestože je delta Mekongu na jihu země rozlehlejší a úrodnější než severní delta Rudé řeky, přestože jsou pohoří v centrálním Vietnamu možná divočejší než to na čínských hranicích, severní Vietnam je jedinečný tím, jak se zde snoubí krásy přírody s dílem lidských rukou a jeho návštěva se tak pro každého stane nezapomenutelnou.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Napište komentář: