Jak plyne čas ve Vietnamu?

V rámci zjednodušení komunikace mezi lidmi na celém světě byla již dávno zavedena tzv. časová pásma a s nimi i pásmový čas. Jaký dopad to bude mít na cestovatele z České republiky, kteří zamíří do Vietnamu?

Koordinovaný světový čas

Časové pásmo je oblast, kde se používá stejný čas, který je určen posunem od koordinovaného světového času (UTC). Ten platí v oblasti kolem nultého poledníku, který prochází Královskou observatoří v Greenwichi. Česká republika se nachází v pásmu UTC +1, Vietnam v pásmu UTC +7. Číslice v názvu pásma uvádí, o kolik hodin se liší aktuální platný čas v daném místě od koordinovaného světového času.

Rozdíl Česká republika – Vietnam

Již z výše uvedeného je jednoduše odvoditelné, jaký časový rozdíl panuje mezi naší zemí a Vietnamem. Na východním pobřeží Západní Indie je zkrátka o 6 hodin více než u nás. Zatímco náš den teprve postupuje k večeru a odpoledne vrcholí, Vietnamci již mají hlubokou noc, když se u nás chystáme usednout k večeři, ve Vietnamu již nastupuje zítřek.

Potíže působí letní čas

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat posunutí hodinových ručiček, vydáte-li se do Vietnamu v období letních měsíců, kdy v našich končinách přecházíme na letní čas, tzn. posunujeme jej o hodinu vpřed. Letní čas v České republice začíná vždy poslední neděli v březnu, kdy si posuneme ráno hodinky ze 2:00 na 3:00, a končí poslední neděli v říjnu, kdy si ráno posuneme hodinovou ručičku zpět ze 3:00 na 2:00. V tomto období při cestě či telefonátu do Vietnamu nesmíme na již přidanou hodinu zapomenout a časový rozdíl tedy bude činit pouhých 5 hodin.

Důsledky časového posunu

Mějte na paměti, že důsledkem překonání několika časových pásem a náhlé reálné změny času, která naruší váš biorytmus, bývá pásmová nemoc, která se projevuje zejména zvýšenou únavou či naopak nespavostí, dezorientací, nevolností, bolestmi hlavy a podrážděností. Buďte na to připraveni.

Chci koupit průvodce Vietnamem

Napište komentář: